Manuele Therapie

Wat is Manuele Dynamische Therapie

“Manus” betekent “hand”. In de Manuele Therapie onderzoekt en behandelt men dus klachten met de handen. Centraal daarin staat het functioneren van het bewegingsapparaat. Er zijn veel vormen van Manuele Therapie. De meest bekende zijn chiropractie en osteopathie. De oorsprong van de Dynamische Manuele Therapie (DMT) ligt in de 80’er jaren in Duitsland. Uit onderzoek bleek dat het corrigeren van wervelstanden tijdens een beweging (vandaar de term “dynamisch”) veel makkelijker was dan de tot dan toe toegepaste statische manipulaties (het bekende “kraken”). Behalve dat de dynamische manipulaties makkelijker uitvoerbaar zijn, blijken ze ook minder pijnlijk en is het effect duurzamer.

a. Onderzoek
Een belangrijk verschil met ander manuele therapieën is dat in het onderzoek vooral gelet wordt op een afwijkende stand van gewrichten. Dit is overeenkomstig de Orthomanuele Geneeskunde volgens Sickesz. De chiropractie en osteopathie letten vooral op de beweeglijkheid van gewrichten en niet op standsafwijkingen. Dit is onlogisch omdat klachten meestal ontstaan in stand (zitten, liggen of staan) en  juist verbeteren tijdens de beweging. Het is dus belangrijker om te weten wat een gewricht in rust doet dan om te weten of het goed kan bewegen.

De Manueel Therapeut onderzoekt in eerste instantie de stand van het bekken en de wervelkolom.  Het bekken en de wervelkolom vormen de basis van het bewegingsapparaat. Wanneer hierin scheefstanden (subluxaties) aanwezig zijn functioneert de rest van het bewegingsapparaat ook niet naar behoren.

Naast het beoordelen van de stand van het bewegingsapparaat wordt in de DMT ook onderzocht of organen een afwijkende stand vertonen. 


b. Behandeling
De behandeling van  de asymmetrische stand van gewrichten gebeurt tijdens een beweging. De hand of vinger van de behandelaar voert een corrigerende druk uit terwijl de patient een beweging uitvoert. Hierdoor corrigeert de stand van een gewricht maar ook de spanning van ligamenten en spieren. Door de correcties bewegend uit te voeren blijft de juiste stand langer gehandhaafd. Daarnaast kunnen  oefeningen noodzakelijk zijn om de wervelkolom na de behandeling symmetrisch te houden.

        

c. Ketens
Wanneer een gewricht subluxeert heeft dit gevolgen voor de rest van het lichaam. Andere gewrichten zullen de scheefstand moeten compenseren. Hierdoor ontstaan er in de loop der tijd ketens van scheefstanden. Het is belangrijk om tijdens een behandeling de ketens zo compleet mogelijk te behandelen. Het corrigeren van onderdelen van de keten zorgt ervoor dat scheefstanden steeds opnieuw terugkomen. Zoals we vanuit de osteopathie weten bestaan er verbanden tussen gewrichten en organen. In het “ketendenken” is het belangrijk om ook organen te onderzoeken. Organen kunnen een belangrijke schakel vormen in een klachtenketen. Zo kan een subluxatie tussen de schouderbladen zorgen voor een veranderde stand van de longen. Hierdoor kunnen zich vaker luchtweginfecties voordoen.  Andersom kan ook: Darmklachten kunnen ervoor zorgen dat het bekken scheef gaat staan zodat rugklachten het gevolg zijn van darmproblemen. Het is dus belangrijk om ook altijd een visceraal (=de organen betreffend) onderzoek te doen.

In de Dynamische Manuele Therapie wordt het lichaam dus zo compleet mogelijk onderzocht en behandeld. Het onderzoeken en behandelen van losse onderdelen heeft meestal geen zin.

Waarvoor Dynamische Manuele Therapie

Dynamische Manuele Therapie kan vooral klachten in het bewegingsapparaat behandelen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Dynamische Manuele Therapie effectief is bij bekkenpijn en rugklachten. Maar ook nekpijn, hoofdpijn, oorsuizen, migraine en problemen in de schouder, elleboog, hand, heup, knie en enkels.

Doordat er verbanden bestaan tussen gewrichten en organen, kunnen met Dynamische Manuele Therapie ook sommige orgaanproblemen behandeld worden. Te denken valt aan menstruatieklachten, prostaatproblemen, blaasklachten, darmklachten, maagklachten en sommige luchtwegproblemen en allergieën.

Hoe verloopt een behandeling

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek over de klachten. Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld. Te denken valt aan bloedonderzoek, röntgenfoto´s en MRI-scans.

Vervolgens wordt er een uitgebreid lichamelijk onderzoek gedaan om een nauwkeurige inventarisatie te maken van scheefstaande wervels en gewrichten en dysfunctionerende organen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld.

Gewrichten en organen worden met een lichte druk tijdens een beweging gecorrigeerd. Soms is het noodzakelijk om thuis oefeningen te doen om de correctie te ondersteunen.

Voor de meeste aandoeningen zijn 3 tot 6 behandelingen voldoende om  de klachten te herstellen.

Acupunctuur en Dynamische Manuele Therapie

De oude Chinezen hadden al gezien dat wervelblokkades problemen veroorzaken in het energiesysteem. Elke wervel was in hun ogen verbonden met een specifiek onderdeel van het energiesysteem. Door het onderzoeken van de wervelkolom kun je zien welk systeem er ontregelt is. Door de positie van  wervels te corrigeren verbeter je het functioneren van het energiesysteem. In onderstaande figuur zijn verbindingen te zien tussen wervels en onderdelen van het energiesysteem. Dit zijn overigens andere verbanden dan tussen wervels en organen!

Omgekeerd kun je de wervelcorrecties ondersteunen door het prikken van een acupunctuurnaald. Het blijkt dan dat het effect van de correctie veel langer aanhoudt. Het prikken van een acupunctuurnaald rondom een gecorrigeerde wervel zorgt voor een diepe ontspanning van spieren zodat de wervel niet zo snel scheefgetrokken wordt. Het prikken van acupunctuurnaalden volgens anatomische principes wordt ook wel eens dry needling genoemd.

Kortom het combineren van Dynamische Manuele Therapie met acupunctuur heeft een beter effect dan een van beide therapieën afzonderlijk.