Dry Needling

Wat is Dry Needling

Dry Needling is acupunctuur op basis van westerse denkmodellen. Dus niet zoals bij de Chinese acupunctuur op basis van energetische principes maar uitgaand van een westerse diagnose. Je gebruikt de acupunctuurnaald slechts als instrument om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is meestal pijnvermindering en ontspanning. De term “Dry Needling” is het tegenovergestelde van “Wet Needling”. Hierbij wordt middels een injectie een vloeibaar medicijn ingespoten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij veel aandoeningen het plaatsen van alleen een naald net zo goed werkt als het injecteren van een medicijn.

Geschiedenis

De geschiedenis van Dry Needling begint concrete vorm aan te nemen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dr.Janet Travell en Dr. David Simons werkten in een kliniek voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van de patiënten bleken pijnklachten te hebben die afkomstig waren van spieren. De moeilijkheid hiervan was dat de pijn vaak ergens anders gevoeld werd dan dat spier zat. Bij drukken op de spier ontstond elders een “pijnpatroon”. Zo´n plek in de spier noemden ze een “Myofasciaal Triggerpoint”. Het aanprikken met een naald zorgde ervoor dat pijn snel verdween. In de loop der jaren hebben Travell en Simons voor honderden spieren deze “pijnpatronen” in kaart gebracht en veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het zogenaamde Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS).  Hun theorieën zijn begin 80-er jaren verzameld in hun boeken met als titel: “Myofascial Pain and Dysfunction, The Triggerpoint Manual”. Deze boeken gelden sinds hun verschijning als “de bijbel” van de Dry Needling. De laatste jaren is veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontstaansmechanismen en de behandelmogelijkheden van het MPS.

Triggerpoints in de hals zijn vaak een verklaring voor onbegrepen hoofdpijn.

Dry Needling in Nederland

Inmiddels is Dry Needling een methode die door veel artsen en fysiotherapeuten wordt gebruikt. Vooral in de Verenigde Staten, Canada en Groot Brittanië wordt Dry Needling vaak toegepast  in combinatie met fysiotherapie, manuele therapie of osteopathie. Sinds een aantal jaren worden er in Nederland ook opleidingen georganiseerd om artsen en fysiotherapeuten Dry Needling te leren. Dry Needling heeft vooral waarde in combinatie met andere vormen van fysiotherapie of manuele therapie. Vaak worden pijnsyndromen verklaard vanuit scheefstanden van gewrichten. Correctie hiervan lost niet alle klachten op.  De moeilijkheid van Myofasciale Triggerpoints is dat ze vaak buiten het gebied liggen waar de pijn wordt gevoeld. De herkenning en behandeling van het Myofasciale Pijnsyndroom vraagt veel ervaring en expertise. Vandaar dat Dry Needling vooral moet worden gezien als een specialisatie binnen de fysiotherapie.

Triggerpoints achter op het schouderblad kunnen pijn in de schouder en arm geven.

Waarvoor Dry Needling?

Dry Needling kan vermindering geven van de meeste klachten die ook door de fysiotherapeut behandeld worden. Dit zijn dus vooral pijnklachten in het bewegingsapparaat. Sommige Triggerpoints kunnen ook klachten geven als diarree, verstopping, maagpijn, angina pectoris (pijn op de borst), kortademigheid, oorsuizen of duizeligheid.