Hans Bolck

Hans Bolck is fysio- en manueel therapeut.

Zijn opleiding tot acupuncturist volgde hij aan de Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting (NAAS). Hans Bolck was jarenlang verbonden aan deze stichting als bestuurslid en docent acupunctuur. Inmiddels geeft hij les aan diverse andere instellingen op het gebied van (oor)acupunctuur, fysiotherapie en manuele therapie. Ook geeft hij regelmatig voordrachten en lezingen op bijscholingen en congressen.

Na zijn acupunctuuropleiding heeft hij zich via diverse opleidingen gespecialiseerd in de auriculomedicinae (ooracupunctuur) en dry needling.

Naast acupunctuur maakt hij veel gebruik van manuele therapie.

Hans Bolck is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) (www.acupunctuur.nl). Dit is voor de patiënt een kwaliteitsgarantie en biedt de mogelijkheid om de acupunctuurbehandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door de ziektekostenverzekering.